Experts met wie u verder kijkt

Adresonderzoekmodule

In relatie tot de BRP staat Burgerzaken aan de basis van snelle en effectieve publieksdienstverlening. Publieke dienstverlening verloopt meer en meer online. Dat vraagt soms om een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe werkprocessen, ICT-inrichting, competenties en managementstijl.

Het volledige proces in beeld?

Heeft u al een managementtool in huis waarmee u als regisseur bevoegdheden toekent aan uw medewerkers en de werkvoorraad onder de diverse medewerkers verdeelt? Kunt u in één oogopslag zien welke zaken eenvoudig en wellicht zelfs automatisch af te handelen zijn, zodat u meer tijd overhoudt voor de ‘complexere zaken’? 

 

 

Automatisch de juiste documenten bij een stap

De adresonderzoeksmodule van SMQ werkt volgens het zaakgericht werken. De module genereert automatisch documenten die nodig zijn om bepaalde stappen af te handelen. Dit gebeurt op basis van uw informatie uit het gegevensmagazijn of de GBA-V en in de toekomst de BRP.

Het gehele proces in beeld

 

Als regisseur kunt u bevoegdheden toekennen aan medewerkers en de werkvoorraad onder de diverse medewerkers verdelen. Met het systeem kunt u nagaan hoeveel meldingen er binnen zijn gekomen en hoeveel adresonderzoeken zijn opgestart. U ziet:

  • welke zaken bij welke medewerker in beheer zijn;
  • hoeveel zaken er door de betreffende medewerker zijn afgehandeld.

In het veld

Bij huisbezoeken ondersteunt het elektronisch formulier middels een tablet de BOA of medewerker in het veld. Vervolgens wordt de informatie die is verzameld aan het zaakdossier toegevoegd.

Raadpleging van alle bronnen

Wanneer u als gemeente per zaak het hele formulier volgt, doorloopt u automatisch alle stappen. Mocht er eventueel een bezwaar of beroep binnenkomen, dan weet u dat van onzorgvuldig handelen geen sprake is.

Waarom de oplossing van SMQ?

De module wordt gekoppeld aan de diverse basisregistraties. U kunt automatisch terugmelden naar andere afdelingen en organisaties, zoals de sociale dienst, ruimtelijke ordening en politie. Binnen de applicatie kunt u gebruikmaken van allerlei bronnen. Naast personen en organisaties raadpleegt u bovendien Street View, Google Maps en LV-BAG.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt