Experts met wie u verder kijkt

BAG-WOZ afstemming

Waarschijnlijk heeft u eerst op een automatische en administratieve wijze de WOZ-deelobjecten op de BAG-objecten afgestemd. Vervolgens ging u aan de slag met een handmatige update. Om echter aan te kunnen sluiten op de LV-WOZ - en de norm van de Waarderingskamer te halen, zijn er nog acties aan beide zijden nodig...

SMQ helpt u verder

Onze medewerkers ondersteunen u bij het verwerken van de uitgezette acties, het doorvoeren van mutaties en eventuele vervolgacties. Bovendien ondersteunt SMQ u bij controles in het veld en kijken hier met een “dubbele” (BAG- en WOZ-) bril naar.

BAG-WOZ werkzaamheden die nodig zijn voor aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ

Wat is de norm?

Een van de eisen om het aansluittraject voor de LV-WOZ in te kunnen gaan, is het voldoen aan de norm die de Waarderingskamer heeft gesteld. Deze norm gaat over het koppelpercentage van in de gemeente geregistreerde authentieke BAG-objecten.

Er is sprake van een volledige koppeling BAG-WOZ, wanneer:

  • alle actieve verblijfsobjecten (dus niet bijvoorbeeld met de status "beëindigd") gekoppeld zijn aan één of meer WOZ-objecten (isVerbondenMet). Deze koppeling kan in het systeem afgeleid zijn van een koppeling met WOZ-deelobjecten. Ditzelfde geldt voor standplaatsen (en ligplaatsen);
  • (nagenoeg) alle WOZ-objecten verbonden zijn met een verblijfsobject, standplaats of ligplaats (ontleentAanduidingAan);
  • (nagenoeg) alle WOZ-objecten verbonden zijn met een nummeraanduiding (heeftAlsAanduiding);
  • alle actieve panden zonder verblijfsobject (dus niet bijvoorbeeld met de status "beëindigd") gekoppeld zijn aan één of meer WOZ-objecten (heeftPand). Deze koppeling kan in het systeem afgeleid zijn van een koppeling met WOZ-deelobjecten.

Voor aansluiting op de LV WOZ zal de 100% eis met betrekking tot isVerbondenMet (Verblijfsobjecten) en heeftPand (Panden) gehanteerd worden als een 90-95% eis.

Het verplichte Beoordelingsprotocol BAG dat de Waarderingskamer hanteert, geeft u een beeld van de huidige stand van zaken.

Bent u al zover? Of bent u aangesloten op de LV-WOZ? Dan is het moment aangebroken om het percentage te verhogen en de BAG-WOZ-processen in te bedden in uw organisatie. Wellicht is het handig om alvast naar de WOZ-BAG-koppeling te kijken (hierover binnenkort meer)?

Gebruik handige tooling

WOZ-app

Onze partner Geon heeft een app ontwikkeld waarmee u eenvoudig de BAG-WOZ koppeling legt. Eventuele vraagpunten kunnen met de Inspectie-app in het veld worden beoordeeld.

Met gezamenlijke doorontwikkeling van deze app is het ook mogelijk:

  • de bij u aanwezige koppeling in de app te verwerken en zo een duidelijk beeld te krijgen van de huidige stand van zaken;
  • aanwezige koppelingen te exporteren;
  • gegevens in de gemeentelijke software te verwerken. 

Inzet experts bij u op locatie

Onze experts beschikken over ruime ervaring met BAG- en/of WOZ-vraagstukken. Zij kunnen u met hun expertise ondersteunen bij het verwerken van de actielijsten voor een of de beide afdelingen.

Inzet controleurs in het veld

Sommige objecten kunt u niet vanaf uw bureau beoordelen. Dan is er een veldonderzoek nodig. Met een in de WOZ-app gemaakte aantekening kunt u objecten in de Inspectie-app inlezen. De objecten komen hiermee als werkvoorraad in de Inspectie-app te staan. Het resultaat? De controleur kan het veld in en het object voor zowel de WOZ als de BAG bekijken.

Begeleiding van het BAG-WOZ-proces

Continuïteit van uw processen, daar draait het om. Onze consultants begeleiden u zowel in de procesbeschrijving als in de procesinbedding van het BAG-WOZ-proces. Uw medewerkers beheren het proces, zij moeten de nut en noodzaak van een juiste procesuitvoering zien. De persoonlijke benadering van onze consultants blijkt hierbij zeer goed te werken.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt