Experts met wie u verder kijkt

Bezwaar en Beroep

Nadat de gecombineerde aanslag is verzonden, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. Ontvangen bezwaarschriften moeten zorgvuldig afgehandeld worden, binnen de daarvoor geldende termijnen. U wilt natuurlijk voorkomen dat belanghebbenden in beroep gaan.

Specialistische werkzaamheden

De afhandeling van de ingekomen bezwaar- en beroepsschriften is een specialistische taak. De uitvoering van deze werkzaamheden is ieder jaar een tijdrovende klus. Waarderingen moeten worden gecontroleerd, u moet waardeverhoudingen opnieuw bekijken en afwijkingen verklaren.

Hulp nodig?

SMQ ondersteunt bij het voeren van de bezwaar- en beroepsprocedures. Dit doen we natuurlijk op basis van jarenlange ervaring. Het resultaat? Een snelle en effectieve uitvoering van de werkzaamheden. Het proces wordt ondersteund door onze  BezwaarAfhandelingsModule.

Taxatietechnische en juridische afhandeling

Taxatietechnische afhandeling

Onze taxateurs hebben jarenlange ervaring met de taxatietechnische afhandeling van bezwaar- en beroepsschriften. Zij hebben ervaring met alle stadia binnen deze processen. Van beoordeling en het horen tot aan de vertegenwoordiging bij de Rechtbank en het Hof.

Juridische afhandeling

Onze juristen handelen de bij u binnengekomen bezwaarschriften projectmatig af. Zij stellen uitspraken op bij een bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-beschikking of tegen de opgelegde heffingen. Onze experts voeren alle juridische werkzaamheden uit die samenhangen met een beroepszaak en een hoger beroep. Dit varieert van het opstellen van een verweerschrift tot aan de juridische vertegenwoordiging tijdens de zitting.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt