Experts met wie u verder kijkt

Marktanalyse voor de WOZ

Een juiste herwaardering kan alleen als de marktanalyse correct is uitgevoerd. Door vraagprijzen en gerealiseerde verkoopcijfers te analyseren, kan SMQ input leveren voor een juiste WOZ-waardebepaling.

Juiste uitvoering van de marktanalyse

SMQ ondersteunt met verschillende geautomatiseerde modules. Die zorgen elk voor een juiste uitvoering van de permanente marktanalyse, en de resultaten ervan zijn beslissend voor het volgende tijdvak.

'Vreemde' analyses als uitkomst

Ondanks dat u veel tijd en zorg heeft besteed aan de marktanalyse, kan het voorkomen dat er ‘vreemde’ marktanalyseresultaten voorkomen. Om de analyse op een juiste wijze uit te voeren, moeten alle marktcijfers de twee opvolgende jaren bewaakt worden en waar nodig aangepast.

Marktanalyse van SMQ

Onze experts doen de marktanalyse voor u, en houden rekening met de grillen van stijgende en dalende markten. Bovendien weten ze hoe de marktanalyse uitgevoerd moet worden voor de verschillende belastingtijdvakken, en houden ze rekening met ‘oude’ verkoopcijfers.

Welk resultaat boekt u met onze marktanalyse?

Onze experts zijn bekend met diverse geautomatiseerde waardebepalingsapplicaties. Ze kunnen de marktanalyse dus goed uitvoeren. SMQ zorgt ervoor dat de uitgevoerde marktanalyse de juiste basis vormt voor de herwaardering. Het resultaat? Een correcte uitvoering van de waardering en dus een vermindering van het aantal bezwaar- en beroepschriften.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt