Experts met wie u verder kijkt

WOZ-audit

De WOZ-gegevens zijn een samenstelling van objecten, percelen en subjecten en hun onderlinge samenhang. Ze vormen de basis voor de waardering van onroerende zaken. Bij een gemeente vergen ze dagelijks onderhoud: voortdurend doen zich mutaties voor. Aan u de taak te zorgen dat de kwaliteit en actualiteit niet onder druk komen te staan.

Arbeidsintensief

Het bijhouden van objecten, percelen en subjecten is arbeidsintensief. Daarnaast worden deze gegevens door verschillende personen uitgevoerd.

Wat gebeurt er wanneer de processen niet op elkaar zijn afgestemd?

Wanneer deze processen niet geheel op elkaar zijn afgestemd, kan dit leiden tot vervuiling van uw bestanden. Dit leidt mogelijk tot foutief uitgevoerde herwaarderingen.

WOZ-scan

De kadastrale gegevens vormen de basis van de WOZ-registratie. Deze spelen daarom een grote rol in de WOZ-scan van SMQ. We controleren op basis van een Stuf-TAX en kadastrale tabellen of uw WOZ-registratie volledig en actueel is. U krijgt inzicht in de mate van kadastrale dekking van de WOZ-objecten en de consistentie van de objectsoorten.

De WOZ-scan is een kwaliteitscontrole voor de WOZ-gegevens. Aan de hand van verwerkingslijsten schoont u uw registratie op een slimme en snelle manier op. Met de WOZ-scan zijn uw afnemers, waaronder waterschappen, het CBS en de Rijksbelastingdienst er zeker van dat gegevens kloppen waarop zij hun belastingen baseren.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt