Experts met wie u verder kijkt

Waterschappen

Waterschappen zorgen voor een veilig Nederland met droge voeten en voldoende schoon water. Een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van het onderliggende financieringsstelsel is betrouwbare informatie. SMQ verzorgt de kwaliteit van deze basisregistraties.

Zoekt u een expert?

Laat het ons weten! Voorstel aanvragen

Onze Experts

SMQ verbindt gegevens (basisregistraties) en organisaties. Dit doen wij met een vast team en een flexibele schil van experts. 

Van junior tot senior medewerker – iedere expert bij SMQ heeft een specialisme. We werken met allemaal mensen die hun vak goed kennen. Op basis hiervan draagt iedereen bij aan de verbinding.

Een aantal vakgebieden waarin we u op interim- en/of projectbasis kunnen ondersteunen: WOZ & Belastingen, BAG en Burgerzaken/BRP.

SMQ: experts met wie u verder kijkt