Experts met wie u verder kijkt

Volledigheidsonderzoek

De werkzaamheden van waterschappen worden betaald uit belastinggeld. Belastingopbrengsten dienen dan ook correct én volledig te zijn.

Het opleggen van een aantoonbare correcte belastingaanslag

Alle belastingprocessen binnen het waterschap hebben uiteindelijk maar één doel: het opleggen van een aantoonbare correcte belastingaanslag. Het is immers de basis voor de uitvoering van waterwerkzaamheden. 

 

 

Vraagstukken

Hoe zorgt u voor inzicht in de belastingprocessen? En op welke wijze kunt u de rechtmatigheid hiervan aantonen?

SMQ kijkt verder

SMQ kan u ondersteunen in uw belastingproces. Dat doen we door het uitvoeren van een volledigheidsonderzoek. Dat onderzoek is ontwikkeld om eenvoudig managementinformatie te genereren. In het datawarehouse van SMQ worden diverse bestanden ingelezen. Daarna voeren we onze metingen uit. De aanslagoplegging wordt gesimuleerd aan de hand van de geldende belastingverordeningen.

Een manier om extra inkomsten te genereren

Doordat wij de aanslagoplegging simuleren, kunnen wij exact nagaan welke objecten nog niet correct in een aanslag zijn betrokken en welke objecten onvolledig zijn aangeslagen.

Het volledigheidsonderzoek is primair bedoeld als kwaliteitscontrole voor de belastingprocessen. Echter, vaak blijkt dat u nog substantiële aanslagen kunt opleggen over de laatste drie belastingjaren. Kortom, het volledigheidsonderzoek is in tijden van bezuiniging een manier om extra inkomsten en dus extra budget te genereren!

Voordelen

Het uitvoeren van het volledigheidsonderzoek van SMQ heeft de volgende voordelen:

  • extra inkomsten genereren;
  • aantoonbare rechtmatigheid en volledigheid;
  • nuttige managementinformatie;
  • handige verwerkingslijsten voor een snel verbetertraject.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt