Experts met wie u verder kijkt

Onze experts

Adriaan Menkveld

Hoofd projecten

Als hoofd projecten bij SMQ staat het samen behalen van resultaten centraal. Met de klant, maar ook samen met collega’s. Samen een goed proces neerzetten, zeg wat je doet en doe wat je zegt, gaan voor een helder gezamenlijk doel.

Bij SMQ doe ik waar mijn kracht ligt, ik ben organisatorisch sterk. Dingen regelen vind ik leuk en afspraken nakomen heel belangrijk. Als iets niet lukt, dan kan dat gebeuren, maar communiceer ik daarover. Er zijn altijd obstakels binnen een project, maar het gaat erom dat je samen oplossingen vindt. En uiteraard mag de klant daar geen last van hebben, klanttevredenheid is het belangrijkste wat er is. 

SMQ: experts met wie u verder kijkt