Experts met wie u verder kijkt

Onze experts

Arijan Breukers

Juridisch medewerker

In memoriam Arijan Breukers

De arts gaf een beschikking af: ongeneeslijk ziek.
Arijan, onze jurist in hart en nieren, maakte natuurlijk bezwaar. Wat volgde was een medisch traject waarin zijn bezwaar ongegrond werd verklaard.
Met al zijn levenslust ging Arijan tegen deze uitspraak in beroep.
Nog bijna dagelijks was hij op de werkvloer te vinden.
Ook in hoger beroep streed hij dapper door, maar hij moest helaas steeds vaker een werkdag aan zich voorbij laten gaan.

Arijan was onze vakidioot, een man met liefde voor de WOZ, die deze liefde graag deelde.
Een gezelligheidsdier, een bikkel, een vrolijke en loyale collega, wiens positiviteit een inspiratie is voor ons allemaal.

Op 18 december 2018 is zijn arrest onherroepelijk geworden en hebben we afscheid van hem moeten nemen.

SMQ: experts met wie u verder kijkt