Experts met wie u verder kijkt

Onze experts

Yuri de Lugt

General manager

Als directeur ben ik sinds 1 juni 2016 werkzaam bij zusterbedrijf Exxellence. Vanaf maart 2017 vervul ik een bredere functie binnen de gehele Kune Group, als General Manager.

In die rol ben ik medeverantwoordelijk voor het opstellen van de visie en de (meerjaren)strategie. Samen met het directieteam en onze mensen realiseren we deze doelen. Als eindverantwoordelijke geef ik richting aan het beleid en leiding aan het MT.

Met mijn ervaringen uit het verleden ben ik in staat de vertaling te maken van ambitieuze doelstellingen naar haalbare en meetbare doelen. Met een menselijke en betrokken wijze van leiding geven stimuleer ik mensen het beste uit zichzelf te halen en met trots en plezier hun werk te doen.

SMQ: experts met wie u verder kijkt