Experts met wie u verder kijkt

Algemeen

Alleen juiste beslissingen op basis van juiste data

Juiste data als basis voor juiste beslissingen

Juiste beslissingen kunnen alleen worden genomen op basis van juiste data. Dit klinkt logisch en simpel, maar is toch vaak een hele opgave. Neem nu de waarde van uw bezit. Deze is gebaseerd op de verschillende objectkenmerken. De vaststelling van bijvoorbeeld de WOZ-waarde, maar ook de marktwaarden en leegwaarden hangt ervan af en heeft pas echt zin als er juiste data aan ten grondslag ligt. Juist aan de kwaliteit van de onderliggende data schort het nog wel eens. Zijn afmetingen bijvoorbeeld daadwerkelijk GBO of alleen zo genoteerd; is die schuur wel meegenomen? Ook data die in het verleden minder belangrijk was en om die reden ook als zodanig is behandeld, kan inmiddels wel van belang zijn. Daarnaast is als gevolg van fusies en reorganisaties de kwaliteit van data niet altijd meer optimaal, of weet u simpelweg niet of uw data correct is. 

Objectoptimalisatie biedt uitkomst

Het handmatig en met eigen personeel optimaliseren van uw data is tijdrovend en kostbaar. Er zijn verschillende oplossingen op de markt die u daarbij kunnen helpen. Het is uiteraard belangrijk dat u daarbij kiest voor een oplossing die de informatie bij de bron verzamelt en deze ook checkt op juistheid.

Gerenommeerde speler

SMQ meet met haar audit software de volledigheid en kwaliteit van uw data. Geconstateerde tekortkomingen in de data verhelpen wij door te putten uit de verschillende tot ons ter beschikking staande databases. Aangezien wij voor meer dan 200 gemeenten en samenwerkingsverbanden werken, hebben wij ruimschoots expertise en toegang tot juiste data. Is de verzamelde data niet correct gebleken? Voor die situatie hebben wij gekwalificeerd personeel (bouwkundige medewerkers en taxateurs) in dienst die wij desgewenst op locatie in kunnen zetten. Wellicht is er zelfs een samenwerking met uw gemeente(n) op te zetten, onze slogan is niet voor niets SMQ verbindt. Een groot deel van de gegevens hoeft immers maar eenmalig uitgezocht te worden. Dit scheelt kosten, onnodig overleg en het vergroot de kwaliteit.

Objectoptimalisatie is als zelfstandig product af te nemen, maar ook in combinatie met diverse waarderingen en rapportages. Wij informeren u graag nader.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard Kamans via r.kamans@smq.nl of op 06-11351003. 

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt