Experts met wie u verder kijkt

Algemeen

Gemeenten die gebruik maken van de SMQ TAX-audit scoren elk jaar beter

Gemeenten die herwaarderingen uitvoeren, hebben niet altijd goed inzichtelijk hoe het zit met de kwaliteit. Daarom is een onafhankelijke toets op kwaliteit een welkome aanvulling. Is deze consistent? Hoe zijn de ratio verhoudingen? Om deze vragen te beantwoorden, is er inmiddels een flink aantal gemeenten dat een jaarlijkse TAX-audit laat uitvoeren door SMQ. Met onze TAX-audit ontvangt u een rapport die op deelobjectniveau eventuele verbeteringen weergeeft. Met behulp van de audit kan in bijna alle gevallen echt stappen gemaakt worden. Er worden onnodige bezwaren voorkomen, de werkdruk daalt en tijd wordt bespaard. Bent u nog niet bekend met onze TAX-audit? Dit zijn de 5 belangrijkste voordelen:

1. Meer controle en feedback op uw herwaardering

Of u de herwaardering nu zelf uitvoert of uitbesteedt aan derden, het is altijd belangrijk dat de kwaliteit hoog is. Als grondslag voor diverse belastingen, kan een verkeerde WOZ-waarde grote gevolgen hebben. Bovendien zorgen foutieve waarden voor onnodige bezwaren. Met onze TAX-audit krijgt u inzicht in de kwaliteit en volledigheid van de WOZ-waarden en de daarmee samenhangende gegevens.

2. Toetsing op basis van protocol/en Waarderingskamer

De TAX-audit toetst de WOZ-waarden op basis van de protocollen van de Waarderingskamer. U krijgt onder meer inzicht in:

  • de volledigheid van de herwaardering; de volledigheid van de marktanalyse;
  • de aansluiting van de waardering op het marktniveau;
  • de kwaliteit en kwantiteit van de onderbouwingen;
  • de volledigheid en waarschijnlijkheid van de objectkenmerken;
  • afwijkingen ten opzichte van de regelgeving;
  • ontwikkelingen in het waardeniveau per wijk, soort­objectcode, kern of een andere gewenste manier.

3. Onafhankelijke kwaliteitscontrole

Als u de herwaardering zelf uitvoert, schiet kwaliteitscontrole er soms bij in. De TAX-audit biedt u een oplossing om zeker te zijn dat u niets over het hoofd ziet. Daarnaast hebt u met de TAX-audit een objectief rapport in handen, dat u zonder meer kunt gebruiken om de kwaliteit van uw herwaardering aan te tonen bij een bezoek van de Waarderingskamer.

4. Tijd besparen

Zeker bij uitbesteding van uw herwaardering, wilt u snel inzicht verkrijgen. U neemt dan geen genoegen met een steekproef. Wanneer de oplevering later plaatsvindt dan gepland en u geen capaciteit beschikbaar heeft, kunt u toch de benodigde kwaliteitscontroles door SMQ laten uitvoeren. Maximaal vijf werkdagen na levering van de bestanden, heeft u de rapportage en verwerkingslijsten in uw bezit.

5. Extra kwaliteitsgarantie bij herwaardering

De TAX-audit is bij SMQ onderdeel van de herwaarderingsprojecten. Sinds de waardepeildatum 1 januari 2012 starten wij deze projecten standaard met een gecombineerde ingangscontrole en een WOZ-audit en sluiten wij af met een TAX-audit. Kortom: een dubbele kwaliteitsgarantie! Bent u benieuwd of onze audit ook voor uw organisatie onnodige bezwaren kan voorkomen, de werkdruk kan verlagen en tijd kan besparen? Wij komen graag met u in contact!

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt