Experts met wie u verder kijkt

Algemeen

Gemeenten wachten te lang met afbakening WOZ-objecten

Er wordt energiebelasting geheven per WOZ-object aan ‘nutsbedrijven’. Bedrijven die verdeelstations, trafo’s en bovengrondse leidingen gebruiken, betalen energiebelasting. Maar gemeenten die volgens voormalige inzichten de WOZ-objecten benaderen, hebben hun aanslagen voor 2017 vaak nog niet voor elkaar. SMQ-adviseur Gudo Munsters: “Vanaf 2017 moeten gemeenten de aanslagen van WOZ-objecten van het nutsbedrijf bundelen op gebruikersniveau. Veel gemeenten hebben deze koppeling echter niet gemaakt, al is het tien voor twaalf.”

Voor de berekening van de energiebelasting gaan gemeenten ervan uit dat alle aansluitingen liggen binnen één WOZ-object. Per object wordt de WOZ-objectafbakening gebruikt. WOZ-gegevens zijn nodig om WOZ-objecten, zoals de trafo’s, samen te kunnen voegen. Met de juiste gegevens zijn de aanslagen bovendien juridisch gezien onderbouwd. Daarom zijn accurate WOZ-gegevens ontzettend belangrijk.

Nieuwe richtlijnen gaan uit van één WOZ-object (‘samenstel’), wanneer het eigendom en gebruik hetzelfde is. Volgens die nieuwe richtlijnen is het noodzakelijk WOZ-objecten samen te voegen tot één nieuw WOZ-object. Om niet in de problemen te komen, helpt SMQ met het gereedmaken. Het samenvoegen is soms ingewikkelder en tijdrovender dan vooraf gedacht. SMQ staat klaar om details te bespreken en waar nodig mee te werken aan een oplossing. SMQ is te bereiken via uw vaste contactpersoon of via info@smq.nl.

Neem contact met mij op

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen een werkdag contact met u op

SMQ - Contactform footer

SMQ - Contactform footer

SMQ: experts met wie u verder kijkt